Szkolenie z Prawa Pracy

  • 2019-04-18
W ramach poszerzania i aktualizacji wiedzy część pracowników Endox Polska wraz z Prezesem uczestniczyła w szkoleniu z Prawa Pracy.