Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

  • 2018-06-30

ENDOX POLSKA Sp. z o.o. informuje, że w wyniku analizy ofert na zakup dwóch kompletnych stanowisk do wytłaczania i jednego laserowego urządzenia pomiarowego, na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską

z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 - 2020.

do dalszej współpracy wybrano niżej wymienione firmy, które spełniły wymagania określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiły najniższą cenę:

  • wytłaczarki - 2 szt. - Zamak Mercator Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 63, 32-050 Skawina, 188 000,00 PLN netto
  • stół jezdny - 2 szt.
  • stół roboczy - 2 szt. - Haberkorn Sp. z o.o. ul.Powstanców Śląskich 238, 44-348 Skrzyszów, 12 590,00 PLN netto
  • oprzyrządowanie dodatkowe - 2 kpl. - Metline Sebastian Jasiński, ul. Strażacka 83, 43-300 Bielsko - Biała, 10 440,00 PLN netto