Szkolenie z Prawa Pracy

  • 2019-04-18

W ramach poszerzania i aktualizacji wiedzy część pracowników Endox Polska wraz z Prezesem uczestniczyła w szkoleniu z Prawa Pracy. Zdobyte informacje okazały się przydatne i zostaną wykorzystane w praktyce.